90th Anniversary of Thailand – Switzerland Diplomatic Relations  1931 – 2021

สิงหาคม … ย้อนรอยการเสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503 – ตอนจบ | August Focus: Recounting King Rama IX’s 1960 State Visit to Switzerland – Final Part

“…ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนี้แจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน และเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความพอใจและยินดีที่ได้ทราบเช่นกัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้ เราได้ออกเดินทางจากนครลอสแอนเจลิสโดยทางเครื่องบิน และไปถึงนครเจนีวาในวันที่ 15 เดือนเดียวกัน ขณะนี้เรากำลังพักอยู่โดยปลอดภัยที่คฤหาสน์ฟลองซาเลย์ ในตำบลปุยดูซ์ แชรปซ์ ใกล้ ๆ กับเมืองโลซาน แม้ว่าระยะทางอันไกลจะได้แยกพวกท่านและข้าพเจ้าก็ตาม ถึงกระนั้นเราก็มีความระลึกถึงพวกท่าน ทุกคนเสมอ เราหวังว่าพวกท่านทุกคนมีความสุขสบายดีโดยทั่วกัน…”

Continue reading

สิงหาคม … ย้อนรอยการเสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503 – ตอนที่ 2 | August Focus: Recounting King Rama IX’s 1960 State Visit to Switzerland – Part 2

King Bhumibol Adulyadej Rama IX and Switzerland Going back well into the 19th century, Swiss-Thai relations have progressed in ways

Continue reading

ผลการเยือนไทยของรอง ปธน. และ รมว.กต.สวิส | Vice President and Minister of Foreign Affairs of Switzerland Concluded Official Visit to Thailand

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ย้ำมิตรภาพที่ยาวนาน ๙๐ ปี ระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิส หารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข เชิญชวนให้บริษัทสวิสเข้ามาลงทุนในไทย เร่งรัดการจัดทำความตกลงการค้าเสรี การพัฒนาที่ยั่งยืน การกงสุล และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน Deputy Prime Minister and Minister of Foreign

Continue reading

สิงหาคม … ย้อนรอยการเสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503 – ตอนที่ 1 | August Focus: Recounting King Rama IX’s 1960 State Visit to Switzerland – Part 1

ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ร่วมย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503

This August, join us in recounting the historic State Visit to Switzerland by King Rama IX in 1903.

แลหลังความสัมพันธ์ 90 ปี : มุมมองของอดีตทูตไทยประจำสวิตเซอร์แลนด์ (ตอนจบ)

อัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวสวิสเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อนชาวสวิสมักเล่าให้ฟังเสมอว่า สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือแร่ธาตุสำคัญเชิงเศรษฐกิจอะไรเลย นอกจากสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างมาในรูปภูเขา หิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า และมนุษย์ แต่ทำไมสวิตเซอร์แลนด์จึงกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งล้ำหน้าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงเป็นที่น่าสนใจมากว่า จุดแข็งของสวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วยอะไรบ้าง ประการสำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษย์ ชาวสวิสเป็นกลุ่มชนชาติที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากในทุกเรื่อง มีแนวปฎิบัติทางสังคม และจิตวิญญาณแห่งยุค (zeitgeist) ที่มี …

แลหลังความสัมพันธ์ 90 ปี : มุมมองของอดีตทูตไทยประจำสวิตเซอร์แลนด์ (ตอนที่ 1)

ปี พ.ศ. 2564 นี้ถือว่าครบรอบ 90 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามย่อสนธิสัญญาไมตรีและการค้าเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 7) สนธิสัญญาดังกล่าวนี้ถือกำเนิดขึ้น 34 ปีภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์

Continue reading