90th Anniversary of Thailand – Switzerland Diplomatic Relations  1931 – 2021

สิงหาคม … ย้อนรอยการเสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503 – ตอนจบ | August Focus: Recounting King Rama IX’s 1960 State Visit to Switzerland – Final Part

“…ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนี้แจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน และเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความพอใจและยินดีที่ได้ทราบเช่นกัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้ เราได้ออกเดินทางจากนครลอสแอนเจลิสโดยทางเครื่องบิน และไปถึงนครเจนีวาในวันที่ 15 เดือนเดียวกัน ขณะนี้เรากำลังพักอยู่โดยปลอดภัยที่คฤหาสน์ฟลองซาเลย์ ในตำบลปุยดูซ์ แชรปซ์ ใกล้ ๆ กับเมืองโลซาน แม้ว่าระยะทางอันไกลจะได้แยกพวกท่านและข้าพเจ้าก็ตาม ถึงกระนั้นเราก็มีความระลึกถึงพวกท่าน ทุกคนเสมอ เราหวังว่าพวกท่านทุกคนมีความสุขสบายดีโดยทั่วกัน…”

Continue reading

สิงหาคม … ย้อนรอยการเสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503 – ตอนที่ 2 | August Focus: Recounting King Rama IX’s 1960 State Visit to Switzerland – Part 2

King Bhumibol Adulyadej Rama IX and Switzerland Going back well into the 19th century, Swiss-Thai relations have progressed in ways

Continue reading

ผลการเยือนไทยของรอง ปธน. และ รมว.กต.สวิส | Vice President and Minister of Foreign Affairs of Switzerland Concluded Official Visit to Thailand

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ย้ำมิตรภาพที่ยาวนาน ๙๐ ปี ระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิส หารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข เชิญชวนให้บริษัทสวิสเข้ามาลงทุนในไทย เร่งรัดการจัดทำความตกลงการค้าเสรี การพัฒนาที่ยั่งยืน การกงสุล และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน Deputy Prime Minister and Minister of Foreign

Continue reading

สิงหาคม … ย้อนรอยการเสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503 – ตอนที่ 1 | August Focus: Recounting King Rama IX’s 1960 State Visit to Switzerland – Part 1

ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ร่วมย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2503

This August, join us in recounting the historic State Visit to Switzerland by King Rama IX in 1903.

รอง ปธน. และ รมว.กต. สวิสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตเซอร์แลนด์ 1 – 3 ส.ค. 2564 | Vice President and Foreign Minister of Switzerland to Pay an Official Visit to Thailand on the Occasion of the 90th Anniversary of Thai – Swiss Diplomatic Relations 1 – 3 Aug. 2021

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2564
H.E. Mr. Ignazio Cassis, Vice President and Head of Federal Department of Foreign Affairs of the Swiss Confederation, will pay an official visit to Thailand as guest of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand.

Result of the Photography Competition for the 90th Anniversary of Thai-Swiss Diplomatic Relations | ผลการประกวดภาพถ่าย 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ” เพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ให้สาธารณชนทั้งชาวไทย ชาวสวิส หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองของตนต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป Thailand and

Continue reading

ผลการประกวดวาดภาพโดยเยาวชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ไทย – สวิตฯ | Results of the Drawing Competition by Thai Children in Switzerland on the Occasion of the 90th Anniversary of Thai – Swiss Relations

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ร่วมกับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ จัดการประกวดวาดภาพของเยาวชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเยาวชนไทยจากทั่วสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนช้างน้อย ซูริก โรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค โซโลทูร์น โรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์ เมืองคัวร์ โรงเรียนเด็กไทยไกลบ้าน และโรงเรียนสอนภาษาไทย

Continue reading