ข้อความต้อนรับของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

ในนามของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ thaiswiss90years.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสที่ปี พ.ศ. 2564 จะครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส

ตลอดปี 2564 นี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับพันธมิตรทั้งที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ ดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนาน ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศ

เว็บไซต์ thaiswiss90year.org จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการเข้าดูข้อมูลข่าวสารในหัวข้อ “ประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์” “ความสัมพันธ์ ไทย-สวิตฯ” “การเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิตฯ” “ตราสัญลักษณ์ในโอกาส 90 ปีฯ” ตลอดจนภาพและคลิปวีดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังจะมีการลงบทความหรือข้อความทั้งในรูปแบบงานเขียนหรือวีดิทัศน์จากบุคคลต่าง ๆ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้ได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามเว็บไซต์มีส่วนร่วมได้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอเชิญชวนท่านใช้ประโยชน์จากระบบลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล ซึ่งจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงบทความหรือข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลและกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิกที่นี่

นอกจากเว็บไซต์ thaiswiss90year.org แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดทำหน้าเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/ thaiswiss90years) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสื่อสารไปยังผู้ติดตามข่าวสารบนโลกโซเชียลในวงกว้าง ซึ่งนอกจากการลงข้อมูลจากเว็บไซต์แล้ว ในหน้าเฟซบุ๊กยังจะมีกิจกรรมพิเศษออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมเช่นกัน

ผมหวังว่า จะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมลงทะเบียนรับข่าวสารทางเว็บไซต์ กดติดตามหน้าเฟซบุ๊ก ตลอดจนแชร์เว็บไซต์และหน้าเฟซบุ๊กเพื่อให้เพื่อนฝูงและครอบครัวของท่านทั้งในประเทศไทย สวิตเซอร์แลนด์ หรือที่อื่น ๆ เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหากท่านต้องการแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ก็สามารถทำได้ทางแบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์ ข้อความทางเฟซบุ๊ก หรือทางอีเมล contact@thaiswiss90years.org ตลอดทั้งปี 2564 เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ในครั้งนี้

นายจักรี ศรีชวนะ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
1 มกราคม 2564